<?php $v= mb_substr($navinfor[title],0,5,'UTF-8'); $id=$navinfor[id];?> 
[e:loop={"select * from phome_ecms_xiazai where (title like '%$v%') and id<>$id order by rand() desc limit 8",10,24,0}]
<li>
<span class="span_tt"><a href="<?=$bqsr['titleurl']?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" target="_blank" class="tit"><?=$bqr['title']?></a></span>
<em class="ico1 xin<?=$bqr['pingfen']?>"></em>
<span class="span_dx"><?=$bqr['daxiao']?></span>
<a href="<?=$bqsr['titleurl']?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" target="_blank">查看详情</a>
</li>
[/e:loop]	

说明:

第一行使用PHP函数”mb_substr”从”$navinfor[title]”中提取了前5个字符,并将结果赋值给变量”$v”。然后将”$navinfor[id]”的值赋给变量”$id”。

用灵动标签从”phome_ecms_xiazai”的数据表中查询符合特定条件like ‘%$v%’,也就是包含标题前5个字符的记录,并随机抽取8条记录进行展示。

 

多表联合查询:

<?php $v= mb_substr($navinfor[title],0,5,'UTF-8'); ?> 
[e:loop={"select * from phome_ecms_xiazai where title like '%$v%' UNION select * from phome_ecms_azsoft where title like '%$v%' UNION select * from phome_ecms_azgame where title like '%$v%' order by rand() desc limit 1",10,24,0}]
<div class="s_news">
<a href="<?=$bqsr['titleurl']?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" ><img class="" src="<?=$bqr['titlepic']?>"></a>
<div class="t">
<div class="t-c">
<a href="<?=$bqsr['titleurl']?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" ><?=$bqr['title']?></a>
</div>
<div class="t-b">
<span>
<em>类型:<i>操作系统</i></em>
<em>大小:<?=$bqr['daxiao']?></em>
</span>
<span>
<em>评分:<i class="stars star<?=$bqr['pingfen']?>"></i></em>
<em>时间:<i><?=date('Y-m-d',$bqr[newstime])?></i></em>
</span>
</div>
</div>
<div class="xz">
<a rel="nofollow" href="<?=$bqsr['titleurl']?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" >立即下载</a>
</div>
</div>
[/e:loop]	 

 

温馨提示:本文最后更新于 2023-03-26 21:24 ,某些文章具有时效性,若有错误或已失效,请在下方留言或联系QQ115904045
声明 本站上的部份代码及教程来源于互联网,仅供网友学习交流,若您喜欢本文可附上原文链接随意转载。无意侵害您的权益,请发送邮件至 zhaokezx888@qq.com 或点击右侧 私信:尚艺网络 反馈,我们将尽快处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
帝国CMS教程

js强制移动端跳转到PC端/如果不是手机打开,则跳转到pc页面

2023-3-25 22:28:12

帝国CMS教程

帝国cms封面模板页循环调用当前栏目下的子栏目以及子栏目下的栏目以及信息

2023-3-28 20:49:10

0 条回复 A文章作者 M管理员
  暂无讨论,说说你的看法吧
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索

夕阳无别事,等风也等你

联系我们